Svar

Fladder är en s.k. återkoppling (eng. reentry) där en elektrisk impuls roterar runt i höger förmak, oftast med en frekvens på c:a 280/min. Lyckligtvis fungerar hjärtat sedan så att oftast bara var annan aktivering i förmaken når hjärtats kamrar varför pulsen oftast då blir hälften så hög d.v.s. 140/min. Förmaksflimmer däremot är ett komplett elektriskt kaos i förmaken, som därmed helt saknar kontraktioner. Pulsen blir också helt oregelbunden. Tilläggas bör att det inte är helt ovanligt att patienter, som har problem med förmaksflimmer, ibland får episoder med fladder.