Har haft 3 attacker förmaksflimmer och fått elkonventering alla gångerna med gott

Svar

Det är ganska vanligt att ha förmaksflimmer utan att känna av det mer än som trötthet och orkeslöshet. Detta kan också orsakas av de läkemedel du äter. Trötthet är en vanlig biverkning till så kallade betablockerare (t.ex Emconcor). Både så kallade ACE-hämmare (t.ex Enalapril) och betablockerare sänker också blodtrycket. Om blodtrycket sjunker för lågt kan det orsaka yrsel och svimningskänsla.