Svar:

Kortfattat kan jag svara ja på din fråga. Förekomst av så kallad deltavåg på EKG, som tecken på förekomst av en extra ledningsbana i hjärtat, medför risk för plötslig hjärtdöd. Denna risk är emellertid mycket liten, men motiverar att alla med detta EKG-tecken skall riskvärderas av specialkunnig läkare.