Jag är 28 år gammal och har arytmi. Vartannat till vart tredje slag är extra slag. Jag mår mycket dåligt av dessa och har varit inlagd och provade först metroprolol men har nu sedan 4 veckor haft tambocor. Det har varit ett rent helvete men äter dem fortfarande. Jag har problem med sömn och andnöd. Är det vanligt med andnöd av tambocor? Går det över? Borde den gått över redan? Sömnen, hur påverkas det av medicinen?

Svar

Tambocor kan möjligen ge känsla av andnöd, men kanske mer troligt är att extraslagen ger dig dessa besvär. Det verkar inte som om Tambocor har avsedd effekt på dessa extraslag. Det finns därför anledning att ompröva din situation och fundera över alternativa behandlingsåtgärder. Du bör därför kontakta din läkare och berätta om dina besvär. Då du beskriver att din situation närmast är ohållbar bör du kontakta läkaren snarast.