Jag fick även hjärsvikt vid flimmerattackerna och EF gick ned till 40% Provade på de flesta mediciner innan jag fick Durbis 1999. Då försvann flimret nästan helt och hjärtsviketen försvann. Vid kontroll för några månader sedan visade det sig att att jag fick ventrikelarytmier av Durbis som sattes ut. Mitt flimmer och hjätsvikt återkom. Man ville inte sätta in Cordarone eller Multaq pga måttlig KOL. NTproBNP ligger nu konstant kring 6000 och förmaken har förstorats alltmer. Mycket trött av medicinering Bisoprolol samt Digoxin och måste vila 2ggr om dagen. Så fort jag gör något då frekvensen går upp måste jag vila, tappar andan och går ibland in i en svikt (tar då furix). Senaste EF ligger på 50%, vilket är konstant men lungtrycket är högre. Senaste 48 timmars EKG visade på 70 i medelpuls med max på runt 100. Läkarna säger att jag inte är lämplig för HIS ablation då min frekvens är bra och att man inte botar FF med HIS-ablation. Vad är ert råd?

Svar:
Pacemakerimplantation med efterföljande HIS-ablation är lämpliga åtgärder om man har ihållande förmaksflimmer som går för fort trots ”optimal” frekvensreglerande läkemedelsbehandling. I ditt fall är pulsen väsentligen normal under flimmer, varför HIS-ablation inte kan förväntas förbättra din situation nämnvärt. Det är också riktigt som dina läkare säger, att HIS-ablation inte botar flimmer. När jag läser din beskrivning är det sannolikt rimligt att acceptera ditt flimmer som kroniskt, och försöka optimera läkemedelsbehandlingen (och ev andra åtgärder) mot flimret samt hjärtsvikten. Jag förutsätter att du tar blodförtunnande läkemedel (Waran eller motsvarande).