Jag är en 81-årig man som har permanent förmaksflimmer. Sedan ett par år har jag pacemaker. På morgonen tar jag 100 mg Metropolol och 25 mg Digoxin och på kvällen 50 mg Metropolol. Dessutom tar jag ett par vätskedrivande mediciner. Jag har nu inga mer uttalade besvär av flimret men känner mig däremot väldigt sömnig och oföretagsam och blir lätt trött.
Min hjärtläkare rekommenderar en HIS-ablation med motiveringen att man då skulle kunna minska medicineringen, som kan tänkas orsaka sömnig- och tröttheten.
Är det risk att en sådan åtgärd skulle medföra att de direkta besvären från rytmrubbningen då skulle öka i stället?

Svar:

Med en His-ablation bryter man den elektriska förbindelsen mellan förmak och kammar. Resultatet blir att pulsen helt styrs av pacemakern. Typiskt får man komplett regelbunden hjärtrytm och har därefter inget behov alls av rytmreglerande läkemedel. Att man skulle få försämrad situation avseende rytmbesvären är synnerligen osannolikt, orsak till sådana eventuella problem är i så fall extraslag etc. från hjärtats kammare.