Har mycket besvär av oregelbunden hjärtverksamhet. Det känns som hjärtat missar ett slag det varierar mellan tio normala och ett dubbelslag. Har varit på EKG och sköldkörtel prov och det var normala värden. Som vanligt hade jag inga dubbelslag under den korta tiden EKGt varade. Äter Trombyl 75mg och seloken zok 100mg dag för högt blodtryck. Mina besvär har varit i ca 3 mån. Min puls är normal, ej stegrande. Vad ska jag göra? Upplever det som mycket besvärande. Har svårt att acceptera svaret att det är helt ofarligt och helt normalt.

Svar

Du har besvär av ganska frekventa extraslag, och det finns två typer av dessa. De som kommer från förmaken kallas SVES och de från kamrarna kallas VES. Båda typer är vanligt förekommande hos både hjärtfriska och hjärtsjuka personer. Är man hjärtfrisk är dessa extraslag ofarliga, men kan vara mycket besvärande hos vissa. Det är ofta inte aktuellt med någon behandling mot extraslag. Vissa antiarytmiska läkemedel kan ibland minska besvären, där betablockerare (t.ex Seloken) prövas i första hand. I undantagsfall kan det bli aktuellt med ablationsbehandling av extraslag, när dessa påverkar hjärtats totala pumpförmåga, ger svåra objektiva symtom, eller riskerar att utlösa farliga hjärtrusningar. Detta bedöms av specialistläkare på kardiologisk klinik.