Min man, 67 år gammal, hade för tio år sedan en hjärtinfarkt och fick då två kärl ballongsprängda och inopererade stentar. Sedan några år tillbka har han kroniskt förmaksflimmer som inte kunde hävas med elkonvertering. Han har inte mkt besvär av flimret. Men nu har han installerat en induktionsspis och fått höra att det kan vara skadligt för hjärtsjuka. hur är det med det? Ska han byta ut den eller ska han fortsätta att använda den?

Svar

Enligt de kollegor som arbetar med detta finns det inte något känt om att detta skulle vara farligt.