Är 39 år och har i c:a 9 år ibland förmaksflimmer som går över efter c:a 24 h (kommer oftast natt 1 och försvinner i allmänhet natt 2). Dessa episoder ligger i intervallet 2-8 ggr/år. Aldrig elkonverterad. Har bra blodtryck. Ingen effekt av betablockerare. Äter ingen blodförtunnande medicin. Utredd utan något synbart fel på hjärta och har bara kolesterolsänkande medicin (40 mg Simvastatin). Har senaste åren motionerat regelbundet c:a 3 ggr/vecka. Har ibland tryck över bröstet och känner mig tungandad (pågår under dagar/veckor och går sedan över). Har, som alla, ibland stressigt men kan inte sätta det i samband med dessa episoder. Har sökt för detta och gjort både slätröntgen och arbets- EKG utan anmärkning. Farfar hade kärlkramp och käkade nitroglycerin, farsan har haft aortaaneurysm och förmaksflimmer. Jag har också åderbråck på benen. Kan ”tungandningen” vara begynnande kärlkramp? Kan man göra något åt det? Klarar idag att springa 1 mil på 55 min och hoppas det inte är något man klarar om man har kärlkramp?

Svar

Symtom vid kärlkramp (angina pectoris) uppkommer först vid ansträngning och det kan i samband med detta kännas som smärta eller tryck över bröstet eller smärta ut i någon eller båda armar, upp mot halsen eller ut i ryggen. Detta är det vanligaste symtomet vid angina, men man kan också få tungt med andningen i samband med ansträngning. Dessa symtom släpper sedan vid vila. Eftersom Du kan motionera utan besvär och även har gjort ett belastningsprov i form av arbets-EKG utan symtom är Dina besvär med tungandning och tryck över bröstet inte något tecken på angina. Dessa besvär har troligtvis ingenting med hjärtat att göra eftersom de sitter i så länge och inte är relaterade till ansträngning. Det finns andra besvär som kan ge dessa symtom, till exempel magsyra som läcker upp i matstrupen, spänningar i musklerna i bröstkorgen eller någon reaktion i luftvägarna som liknar astma.