Får ibland snabb hjärtklappning, hjärtat slår så fort så jag kan inte räkna pulsen. Så kommer en period när hjärtat slår hårt och långsamt (blodtrycksapparaten visade ’error’), därefter slår hjärtat fort igen. Så kan hjärtat uppföra sej, omväxlande långsamt och hårt och otroligt fort. Har besökt läkare som tagit EKG, men inget har synts på detta. Har haft detta några gånger och undrar förstås om det är något man bör göra åt det. Min läkare har i alla fall inte gjort något speciellt, inte skickat mej vidare för riktig hjärtundersökning t.ex.

Svar

Dina symptom förefaller passa bra som en beskrivning av just förmaksflimmer. När det uppträder i attacker kan det bete sig på det här sättet. Enda sättet att säkert säga vad det är förstås att ta EKG när symptomen pågår. Det finns på de flesta sjukhus utrustning för det vi kallar långtids-EKG registrering eller ”bandspelar-EKG” när man spelar in hjärtverksamheten under ett eller flera dygn. Det är den undersökning vi här rekommenderar.