Hur är fördelningen mellan flimmer och fladder hos arytmipatienterna? Det mesta som finns att läsa på nätet handlar om flimmer. Har själv paroxysmalt förmaksfladder med ablatio x2 i höger förmak.

Svar

Fördelningen mellan förmaksflimmer och förmaksfladder hittar jag inga siffror på. 2007 utfördes i Sverige 520 förmaksflimmerablationer och 415 fladderablationer. Det är dock bara en bråkdel av personer med förmaksflimmer som i dagsläget behandlas med förmaksflimmerablation. För förmaksfladder är ablation en prioriterad behandling, som gör ca 90 % av patienterna besvärsfria. Det är relativt vanligt att personer har samtidiga besvär med förmaksfladder och förmaksflimmer. Det kan starta som förmaksfladder för att sedan övergå i förmaksflimmer, eller tvärtom. Ibland hjälper då fladderablation även mot förmaksflimmer, men ibland måste även detta behandlas med ablation för att patienten ska bli bra.