Hur vanligt är det att personer i 50-årsåldern får förmaksflimmer? Kan man se en ökning i min åldersgrupp?

Svar:
Man brukar säga att förmaksflimmer förekommer hos ca 2-3% av Sveriges befolkning, men där kan finnas ett mörkertal då ett antal personer har förmaksflimmer utan att veta om det. Över 70 års ålder har mellan 5 och 10 % förmaksflimmer. Man anser vidare att förekomst av flimmer ökar för varje år, men detta beror till stor del på att vi lever allt längre.
Flimmerdebut vid 50 års ålder är mindre vanligt, någon exakt siffra på hur vanligt förekommande flimmer är vid den åldern har vi tyvärr inte.