Undrar hur prognosen ser ut för en f.ö. fullt frisk medelålders person som har fått ett första anfall av förmaksflimmer (25 min). Kan det vara en engångsföreteelse eller finns det en hög sannolikhet att besvären förvärras (blir längre, återkommer oftare och slutligen slutar med ihållande flimmer)? Kan detta i så fall motverkas genom livsstilsrelaterade åtgärder?

Svar

Förmaksflimmer är tyvärr sällan en engångsföreteelse. Det kan också vara så att flimmer förekommer såväl symtomatiskt som asymtomatiskt, dvs flimret finns utan att man känner det. Flimmer kan t ex uppträda nattetid utan att man vaknar av det. För många personer med flimmer kan besvären starta som korta, enstaka flimmer för att med tiden utveckla sig till mer ihållande och slutligen kroniskt flimmer. För andra (färre) kan flimret vara paroxysmalt (kortvariga attacker) under hela livet. När flimmer debuterar bör man kontrollera sig hos läkare, då vissa sjukdomstillstånd är vanligare hos flimmerpatienter än övriga befolkningen. Man bör här särskilt kontrollera blodtrycket då hypertoni förekommer hos ca 50% av alla personer med flimmer. Man bör också kontrollera vissa blodprover inklusive sköldkörtelfunktion och blodsocker, samt ultraljud av hjärtat. En sund livsstil med regelbunden motion, hälsosam måttfull kost och att undvika rökning är bra i alla sammanhang, även vid förmaksflimmer och kan säkert till del hålla flimret borta. Förmaksflimmer är tyvärr sällan en engångsföreteelse. Det kan också vara så att flimmer förekommer såväl symtomatiskt som asymtomatiskt, dvs flimret finns utan att man känner det. Flimmer kan t ex uppträda nattetid utan att man vaknar av det. För många personer med flimmer kan besvären starta som korta, enstaka flimmer för att med tiden utveckla sig till mer ihållande och slutligen kroniskt flimmer. För andra (färre) kan flimret vara paroxysmalt (kortvariga attacker) under hela livet. När flimmer debuterar bör man kontrollera sig hos läkare, då vissa sjukdomstillstånd är vanligare hos flimmerpatienter än övriga befolkningen. Man bör här särskilt kontrollera blodtrycket då hypertoni förekommer hos ca 50% av alla personer med flimmer. Man bör också kontrollera vissa blodprover inklusive sköldkörtelfunktion och blodsocker, samt ultraljud av hjärtat. En sund livsstil med regelbunden motion, hälsosam måttfull kost och att undvika rökning är bra i alla sammanhang, även vid förmaksflimmer och kan säkert till del hålla flimret borta.