Om man har förmaksflimmer, kronisk eller attack, kan detta alltid upptäckas vid ekg?

Svar

För att kunna ställa korrekt diagnos vad som orsakar en känsla av hjärtklappning behöver man registrera hjärtats elektriska aktivitet (EKG) under pågående besvär. Ett normalt EKG taget under besvärsfrihet utesluter således inte att hjärtklappning kan förekomma vid andra tillfällen. Vid sporadiska och korta attacker kan det vara svårt att fånga en hjärtrusning på EKG för att ställa diagnos, men det finns några möjligheter: Om hjärtklappningen förekommer åtminstone någon gång per vecka kan ett riktigt långt bandspelar-EKG (R-test) vara lämplig åtgärd. Sådan registrering kan pågå upp till en vecka. En annan möjlighet är så kallat tum-EKG, då man vid attack tar fram en särskild platta att sätta båda tummarna på. Registreringen är oftast av så god kvalitet att korrekt diagnos kan ställas. Denna utrustning kan man säkert behålla i flera veckor för att möjliggöra en registrering vid besvär. Om hjärtklappningsbesvären inträffar mer sällan än så, eller om attackerna är så kortvariga att man inte hinner ta fram tum-EKG plattan kan man ifrågasätta om besvären är tillräckligt stora för att motivera dessa diagnostiska ansträngningar. Diskutera gärna dessa diagnostiska möjligheter med din ansvarige läkare.