Jag drabbades av förmaksflimmer 2005 och opererades med macetekniken i Uppsala 2006. Finns det någon litteratur/forskning att detta kan orsakas av stress? Har under många år arbetat inom arbetsmiljö och fackligt med många resor. Mycket eget ansvar för utbildningar, framtagning av material, långa arbetspass. Försäkringskassan hävdar att det inte kan orsakas av stress, men jag tycker alla mina besvär började på jobbet, så kallade black-out. Vet ni något om detta?

Svar

Det finns ett antal faktorer och sjukdomstillstånd som kan utlösa eller skapa förutsättningar för flimmerutveckling. Flimmer kan således utlösas av t ex alkohol, fysisk ansträngning och stress, infektioner eller i samband med ett operativt ingrepp. En del får sitt flimmer i vila, oftast nattetid. Stress och vila påverkar aktiviteten i det så kallade autonoma nervsystemet, vars aktivitet sannolikt är kopplat till flimmerförekomst. Även ärftliga faktorer kan ha betydelse. Flimmer förekommer oftare hos patienter med högt blodtryck, hjärtsvikt, sockersjuka eller kärlkramp. Flimmersjukdomen är således multifaktoriell, och det är mycket svårt att säga vilken/vilka faktorer som är av störst betydelse i det enskilda fallet.