Min mor har provat allt annat inkl. 2 st ablationer och har stora problem med flimret. Hon är dock rädd för att detta att pacemakern styr hjärtats rytm helt vid en HIS-ablation, och hur farligt det är.

Svar

Vid en så kallad HIS-ablation värmer man mot den del i hjärtat där den elektriska förbindelsen mellan förmak och kammare finns. Efter ett sådan ingrepp kan elektricitet från förmaken inte ledas ner till kamrarna. Detta är själva vitsen med ingreppet då man inte vill att hjärtklappningen i förmaken (ofta förmaksflimmer) skall påverka kamrarnas arbete. En förutsättning för detta ingrepp är att en pacemaker tidigare inopererats för att säkerställa kammarsammandragningar och därigenom en adekvat puls. Ett pacemakersystem har mycket hög säkerhet och ”haverier” är utomordentligt sällsynta. De flesta problem som kan uppstå med ett pacemakersystem inträffar i anslutning till själva pacemakeringreppet. Det kan till exempel uppstå en infektion i operationssåret. Elektroden till höger kammare kan också lossna kort efter ingreppet innan den läkt fast. Av dessa skäl finns anledning att vänta med HIS-ablationen några månader efter pacemakeringreppet för att tillse att pacemakern fungerar perfekt och att en infektion inte föreligger. Ibland kan pacemakern i sig (ibland i kombination med medicinjusteringar) minska besvären med flimret varför efterföljande HIS-ablation inte behöver göras. Detta skall också utvärderas innan en HIS-ablation genomförs. Om din mor provat ”allt annat” inklusive 2 ablationer kan en HIS-ablation vara ett mycket rimligt alternativ. Detta kan din mor, kanske tillsammans med dig, diskutera ytterligare med den ansvarige läkaren.