Jag är 63 år och fick för några år sedan diagnosen förmaksflimmer. Efter tre elkonverteringar medicinerar jag idag Tambocor 100 mg, som håller flimmret i schack, samt Trombyl 75 mg, för att eliminera propp. Jag har varit tränings- och tävlingsaktiv under hela mitt liv. Efter början på medicineringen har konditionen kraftigt försämrats trots att jag tränar som förut (ca 5-10 mil/vecka). Sprang fyra marathonlopp 2008. Men det känns som om det bara går att hålla ett tempo hela tiden. Ökar jag tempot blir det tvärstopp. Kan det bero på att flimmermedicinen Tambocor bara tillåter hjärtat att slå ett visst antal slag och ökar jag tempot så ökar inte hjärtats slag och då blir det tvärstopp? Eller gör Trombylmedicinen att blodet är så tunt att det inte kan föra med sig tillräckligt med syre till musklerna och att det därför blir tvärstopp vid en hastighetsökning? Tacksam för svar, för det är väldigt frustrerande att träna förhålladevis ganska mycket men inte få ut någon effekt av det.

Svar

I din beskrivning läser jag att du har ganska höga krav på din kropp och hälsa. Med ökad ålder får man nog acceptera att kroppen inte orkar lika mycket som i ungdomen. Du skriver dock att du märkt en tydlig skillnad med nedsatt kondition efter det att du börjat med Tambocor och Trombyl. Trombyl är blodförtunnande och påverkar blodplättarna i blodet. Denna påverkan kan jag inte koppla ihop med nedsatt kondition. Tambocor däremot har kända hämmande effekter på hjärtats sammandragning (kontraktilitet). Denna effekt kan mycket väl förklara varför du upplever nedsatt kondition. Normalt sätt brukar man vid behandling mot flimmer kombinera Tambocor med betablockerare (ex. Seloken, Bisoprolol, Atenolol) eller kalciumflödeshämmare (ex. Isoptin Retard, Cardizem ). Detta görs då Tambocor kan organisera flimmer till fladder och fladder kan leda till mycket hög hjärtfrekvens om man inte samtidigt behandlar med bromsande läkemedel enligt ovan. Dessa bromsande läkemedel (betablockare, kalciumflödeshämmare) hämmar också hjärtats funktion vilket kan leda till nedsatt kondition.