Svar

Vid högt blodtryck får hjärtat jobba mot ett högre motstånd, då blodet ska pumpas ut i kroppen. Detta gör att hjärtmuskeln växer till och blir förtjockad, främst i vänster kammare. Även blodtrycket i förmaken blir högre än normalt, men där blir det främst en utvidgning av förmaket och förändringar i hjärtväggen i form av små bristningar och ärrbildning. Dessa förändringar i förmaken vid högt blodtryck ökar risken att få förmaksflimmer och gör också att förmaksflimret blir mer ihållande. Däremot ökar inte högt blodtryck risken för blodproppsbildning vid förmaksflimmer.