Det finns inte någon given övre gräns. Flera faktorer bidrar till hur man ställer sig till detta bl.a. hur uttalade symtom man har av sitt flimmer, vilka möjligheter man ser att kunna bibehålla den normala hjärtrytmen i sin tur beroende på eventuell förekomst av andra sjukdomar. Om flimmer kommer snabbt tillbaka efter flera konverteringar måste man som behandlande läkare fundera över val av behandling avseende både läkemedel och kanske ablation.