Svar

Man kan elkonverteras ett antal gånger. Hur många gånger och hur ofta beror på hur en eventuellt tidigare elkonvertering har lyckats och på olika sjukhus’ rutiner. Antingen kan elkonverteringen göras inom 48 timmar från debuten av flimret, utan förbehandling med blodförtunnande läkemedel, eller så brukar behandling med Waran sätta in och då görs en elkonvertering när behandlingsvärdet har legat på tillfredsställande nivå (med lägsta värde PK-INR 2.0) i tre-fyra veckor i följd. Det viktiga är att minimiera risken för blodpropp i samband med en elkonvertering.