Hur länge kan man gå med förmaksflimmer (paroxysmalt) innan det måste elkonverteras för att undvika risken för remodelling?

Svar

Paroxysmalt (attackvis) förmaksflimmer går oftast över av sig självt inom ett dygn men kan i undantagsfall hålla på upp till sju dygn men skall alltid gå över av sig självt. Facktermen för ett förmaksflimmer som kräver elkonvertering är persisterande förmaksflimmer. Principen är att åstadkomma konvertering så fort som möjligt men ofta måste man förbehadla med Waran (blodproppsförebyggande medel) under minst tre veckor med full effekt, vilket tar minst fem veckor att åstadkomma. Effekten av förmaksflimret på förmakens elektriska egenskaper kommer fort, inom ett par dygn, men går tillbaka efter framgångsrik elkonvertering.