Svar

Förmaksflimmer kan man leva med och i bästa fall märka mycket lite av. Det är viktigt att se till bakomliggande sjukdomar och tillstånd som kan öka risken för blodproppar. Rekommenderar att du läser det som står på startsidan på vår hemsidan: ”Räkna ut din riskpoäng för att få stroke om du inte blir behandlad med blodproppsförebyggande medel”. Du kan diskutera med din behandlande doktor om möjligheten att göra om ablationsbehandlingen. Hos personer som ablationsbehandlats för förmaksflimmer med s.k. lungvensisolering, beräknas behovet av ytterligare en behandling föreligga hos 30-50 %.