Svar

Procedurtiden kan variera av olika anledningar men i normala fall brukar en förmaksflimmerablation ta mellan 3 och 5 timmar. Ett framgångsrikt resultat uppnås hos ca 70 % av patienterna men upprepad behandling kan vara nödvändig för omkring 20–25 % av patienterna.