Jag har haft flera nattliga arytmiepisoder, pågående under flera timmar och delvis med totalt oregelbunden hjärtverksamhet utan tillstymmelse till grundrytm, sedan september 2007. Jag är nu bekymrad eftersom jag ännu inte kunnat få någon kontakt med en kardiolog.

Svar

Det låter på din beskrivning som att du har paroxysmalt förmaksflimmer, som enbart uppkommer nattetid, men som kan hålla i sig i flera timmar. Denna typ av förmaksflimmer behöver inte behandlas med elkonvertering. Det finns alltid en risk att förmaksflimmer över tid blir mer ihållande, att attackerna kommer tätare och sitter i allt längre. När en flimmerattack inte går över efter ett dygn ska du söka akutmottagning för ställningstagande till elkonvertering för att bryta förmaksflimret. Ibland kan det behövas förbehandling med Waran innan elkonvertering, och då kan det dröja 3-6 veckor innan det blir aktuellt. Det går oftast ändå att konvertera förmaksflimmer efter så lång tid, men chansen att lyckas minskar ju längre förmaksflimret har varit ihållande. Permanent förmaksflimmer går inte att konvertera till sinusrytm.