Svar

Känsligheten för Waran varierar hos olika individer och hos samma individ.