Jag undrar hur högt mitt PH-prov ska vara. Jag äter Waran 2.5 mg

Svar

Normalt siktar man på en PK-INR nivå 2,0-3,0