Svar

Den vanligaste takykardin efter hjärtoperation och speciellt efter byte av mitralisklaffen är förmaksflimmer eller en form av förmakstakykardi där det blir elektriska snurror runt ärrområden efter operationen. Vid båda typer av takykardi kan pulsen bli hög och därför behandlar man med pulssänkande läkemedel, ofta betablockerare. Denna typ av hjärtklappning kan vara svårare att få ner till en ”normal” pulsnivå, som man säger är runt 50-70 slag/minut i vila. Vilopulsen är vid normal sinusrytm mycket individuell och kan variera på grund av t.ex. kön, fysisk kondition eller stressnivå. Det är därför mycket svårt att säga vad som skulle vara en normal vilopuls för Dig om Du hade normal sinusrytm, och det går inte att prata om normal vilopuls vid ihållande förmakstakykardi.