Vid Waranbehandling användes ju K-vitamin.

Svar: 

I dagsläget saknas antidot (d.v.s. medel som direkt motverkar effekten av Pradaxa). Teoretiskt kan effekten av substansen minskas genom dialys.