Svar

Flera olika typer av hjärtklappning kan behandlas med kateterburen ablation. Vid förmaksflimmer gör man en så kallad lungvensablation. Läkaren för in katetrar (tunna kablar med elektroder fästa på ena änden) till hjärtat via ett blodkärl från ljumsken och som placeras på olika ställen i hjärtat. Dessa katetrar registrerar elektriska impulser i hjärtat och kan vid hjärtklappning kartlägga var i hjärtat problemet sitter. Läkaren letar upp området med en behandlande kateter och behandlar området genom att värma (RF energi) eller kyla (Cryo) vävnaden så att den omvandlas till ärrvävnad, som inte kan avge eller leda elektriska impulser. Ingreppet genomförs av en specialistläkare på ett ablationslaboratorium. Patienten får lugnande och smärtstillande medel, men är vanligen inte sövd under ingreppet och kan oftast gå hem dagen efter.