Min läkare funderar på att ge mig Tambocor, och nu har jag läst lite om tabletterna på nätet. Tycker det låter som en ganska farlig medicin. Har jag fel?

Svar

Tambocor är ett läkemedel, som använts nu under minst 15 års tid. Användningen har varit omfattande i många länder, lite mindre använt i Sverige. Erfarenheterna är idag mycket god om man iakttar de försiktighetsmått, som rekommenderas (finns att läsa i FASS). Man skall inte ta Tambocor om man har haft hjärtinfarkt eller har kärlkramp, dessutom rekommenderas att man kombinerar Tambocor med någon s.k. betablockerare (t.ex. Selokén, Bisoprolol, Atenolol – det finns 10 att välja på) eller med ett läkemedel som heter Verapamil (Isoptin)för att förhindra episoder med s.k. förmaksfladder. Tambocor, rätt använt, är ett effektivt läkemedel utan att vara förknippat med mycket biverkningar och har mycket små risker förknippat med användning.