Min pappa hör till en av de som fått komplikationer efter en flimmerablation. Det rör sig om en dramatisk blödning som klumpat ihop sig i ljumsken och smärtan är avsevärd. Han befinner sig nu åter på sjukhuset och jag försöker att ta reda på hur man åtgärdar detta.

Svar

En blödning kan uppstå i ljumsken efter en flimmerablation. Detta kan bero på en blödning från venen (blodådern) då relativt stora ”instrument” införs i detta kärl samtidigt som blodförtunnande behandling ges. Dessa faktorer gör att läkningen av blodådern blir svår. En blödning kan också utgå från artären (pulsådern) i ljumsken, vilken kan skadas vid instrumenteringen då dessa kärl ligger nära varandra. Den vanligaste åtgärden är kompressionsbehandling, det vill säga tryck mot ljumsken och mot det blödande kärlet vid pågående blödning. Man behöver här också noga övervaka intensiteten av den blodförtunnande behandlingen. När blödningen avstannat får man ge smärtstillande behandling och patienten får därefter successivt öka den fysiska aktiviteten. Man får under någon vecka undvika tunga lyft eller andra kroppsrörelser som kan öka trycket i ljumsken med risk för ny blödning. Blodutgjutningen (hematomet) tar sedan lång tid att läka (veckor) och de blåmärken som bildas sprider sig ner i benet och ändrar färg med tiden. Vid skada på artären (pulsådern) i ljumsken finns speciella hänsynstaganden. Ofta behöver denna komplikation kartläggas med ultraljudsundersökning. Många gånger gäller även här kompressionsbehandling, och endast i sällsynta fall behövs kärlkirurgisk åtgärd av skadan.