Tidvis får jag arytmi-”anfall” som varar från exempelvis några minuter upp till en eftermiddag eller en natt. Jag går hos hjärtläkare och får medicinering – Amlodipin 5mg, SelokenZOC 25mg, samt Waran. Min fråga: Före varje ”anfall” känns det som jag har slem i bronkerna (?) varför jag, med hosta, försöker få upp det. Efter flera försök lyckas jag få upp litet segt slem varefter hjärtat börjar slå orytmiskt/hårdare. Jag har frågat flera läkare beträffande kopplingen asymetri/luftrör utan att få svar. Jag är 85 år gammal (men inte FÖR gammal) trots ett antal övriga ”kämpor”: 2 st lätta TIOR- inga större men, Systa på Hypofysen-hormonintag, hö Njure avlägsnad- cancer-under kontrolln SÖS, Aortabråck – under kontroll KS

Svar

Arytmianfallen låter på beskrivningen som episoder med förmaksflimmer. Inte heller jag kan tyvärr inte ge någon förklaring till varför luftrörsobehag och arytmi tycks ha ett samband. Det är inte något som man som hjärtläkare brukar få beskrivet.