Är 53 år och väntar på en kommande ablation. Jag går snart in i fönstret med 4a veckor kvar då mitt PK värde ska ligga mellan 2-3. Jag har sedan flera veckor legat något högt men stabilt mellan 2,7-3,1 men nu senast 3,8. Har nu fått en lägre dosering. Om jag ligger närmare 3 men ändå över vid nästa mätning kommer det att bli problem med ablationen eller kan den utföras ändå? För mig känns det mera viktigt att ligga högt än lågt.

Svar: För höga PK-INR kan utgöra hinder för såväl ultraljudsundersökningen via matstrupen (TEE) samt själva ablationsingreppet. Olika ablationscentra kan ha olika gränser, men min uppfattning är att PK-INR över 3.5 kan utgöra ett absolut hinder för ingrepp. Du bör således sträva efter ett PK-INR mellan 2-3.