Jag är en 19-årig tjej som under den senaste tiden har drabbats av oförklarligt ökad puls och andningssvårigheter. Den ökade pulsen kommer oftast då jag inte gör någonting ansträngande, och jag blir otroligt trött och får en känsla av andningssvårigheter. Jag känner mig ofta trött, både fysiskt och psykiskt. Jag tar mediciner för depression, sömnsvårigheter och koncentrationssvårigheter, men jag har aldrig förut känt dessa symptom. Jag är en tjej som under den största delen av mitt liv har spelat fotboll på en relativt hög nivå, och även då jag inte utövar sporten längre, så håller jag fortfarande igång med träning.

Svar

Det är omöjligt för mig att bedöma om Dina besvär beror på en hjärtrusning eller något annat. Det låter dock som oprovocerade attacker av snabb puls, som kan bero på någon typ av takykardi. Ta kontakt med Din behandlande läkare och beskriv Dina besvär, så får Du förhoppningsvis detta undersökt med t.ex. långtids-EKG. Om en attack pågår en längre tid kan Du söka akut och få ett EKG taget för att se vilken rytm hjärtat har.