Min dotter har genomfört många EKG, till och med 24-timmars EKG vid två tillfället, arbets EKG, massor av blod-prover med olika värde, ultra-ljudsundersökning hos kardiolog, komplett undersökning hos neurolog med EEG-undersökning, massor undersökningar på vårdcentral… allt inom 1,5 – 2 år. Allt och alla prover var helt ok, förutom kalium (runt 4), läkarna ser inga konstigheter, men hon har fortfarande extra slag flera gånger per dag (ganska kraftigt) och ibland efter extra slag blir hon rädd och sen börjar ”hjärtrusning”. Kardiologen rekommenderade INDERAL 20 mg som hjälper på något sätt. Vad är det som händer?

Svar

Extraslag förekommer normalt, man talar om att c:a 60-70 % av alla friska har tillfälliga extraslag varje dag. Sedan är upplevelsen av dessa mycket varierande, vissa känner absolut ingenting medan andra tydlig känner varje enskilt extraslag. Den utredning som gjorts är mycket grundlig och slutsatsen är rimligen: Hjärtfrisk men med extraslag. Dessa är att betrakta som helt ofarliga. Medicinering med t.ex. Inderal kan vara ett sätt att lindra symtomen hos de som besväras mycket.