Jag är en kvinna på 27år. Jag har de senaste åren haft lite tryck för bröstet o hjärtklappningar. I våras så märkte jag hur svullna mina fötter började bli, fick svårt att få på mig mina skor, jag gick till min familjeläkare o han tog lite prover. Proverna visade att mitt hjärtsviktsprov var lite förhöjt så jag var in på ultraljudsundersökning av hjärtat för 11Ž2 månad sen. Där visade det sig att hjärtats vänstra kammare o förmak var förstorade. Men hjärtat såg ut att arbeta bra och nästa kontroll blir om 2år. Men nu kommer hjärtklappningarna allt oftare, i stort sett varje dag, ibland även flera gånger om dagen o jag mår illa o känner mig yr. Var orolig att jag var gravid men testet var negativt. Min senaste menstruation varade i tre veckor, vilket aldrig har hänt förr. Frågan är om jag bör vara orolig? Jag har även en blodsjukdom, Essentiell Trombocytos. År 2001 fick jag min första propp i lungan. Och 2006 fick jag proppar i hjärnan. Så man blir lite småorolig när kroppen inte ”fungerar” som den ska.

Svar

Hjärtklappningarna Du känner kan vara förmaksflimmer, som kan orsakas av förstoringen av vänster förmak. Det kan även vara andra typer av hjärtklappning. Du behöver genomgå utredning av Din hjärtklappning, då Du har ökad risk för blodproppsbildning vid förmaksflimmer och samtidig trombycytos. Du behöver sannolikt också få medicinsk behandling i form av blodproppsförebyggande läkemedel och frekvensreglerande läkemedel för att Ditt förstorade hjärta inte ska börja svikta av hjärtklappningen. Har det påbörjats någon ytterligare utredning om varför Du har drabbats av förstorat hjärta? Detta behöver utredas av hjärtspecialister, speciellt eftersom Du också drabbats av hjärtklappning, till vilka Du bör bli remitterade till av Din läkare på vårdcentralen.