Jag är en kvinna på 34 år. Jag har under några år känt av att mitt hjärta slår lite hårdare och oregelbundet ibland. Men nu senaste dagarna har det varit hela dagarna det kommer och går under hela dagen och håller i ca 1-2 sek. Vad kan det bero på och behöver jag känna oro?

Svar

Beskrivningen passar bäst med s.k. extraslag (eng. premature beats), vilket förekommer hos c:a 70 % av alla människor någon gång per dag, dock känner inte alla av dessa. Extraslag är alltså vanligt förekommande hos friska och är inte ett tecken på hjärtsjukdom. Om dessa symptom håller i sig är det dock en god ide att söka sjukvården för att fr.a. få en säker diagnos.