Jag är 57 år tidigare frisk, men någon gång kan jag få hjärtklappning av okänd anledning. Obehagligt. När jag lägger mig ner försvinner de. Blodtrycket ligger på 110/65.

Svar

Det kan vara korta attacker av förmaksflimmer eller perioder med många extraslag som Du känner av. Båda kan kännas som oregelbunden puls eftersom hjärtats kamrar pumpar oregelbundet. Därför blir också pulsen olika stark beroende på hur mycket blod hjärtat har hunnit fyllas med mellan hjärtslagen. Besvären kan variera av olika faktorer, men många gånger finns inga specifika utlösande moment. Då handlar det troligen om komplicerade förhållanden av nervimpulser, hormoner, saltbalans mm i hjärtats förmaksvävnad som orsakar extraslag som kan starta ett förmaksflimmer. Hjärtat påverkas i högsta grad av nervsignaler i det autonoma (inte viljestyrda) nervsystemet, där sympatiska nerver stimulerar hjärtat till ökad hjärtfrekvens, ökad pumpkraft och ökat blodtryck, medan parasympatiska nerven Vagus hämmar hjärtats aktivitet och sänker blodtrycket. Dessa två system balanseras av varandra, vid aktivitet dominerar det sympatiska systemet och i vila det parasympatiska. Detta är dock bara en av många processer i kroppen som påverkar hjärtat direkt eller indirekt.