Halv fyra på morgonen vaknade jag att hjärtat fladdrade. Jag kollade övre och undre blodtrycket och allt var ok, men pulsen var 144, varför jag ringde ambulans. På Huddinge sjukhus fick jag El-konvertering och allt blev bra. Nu har jag börjat med Waran. Hur länge måste man äta Waran? Måste man uppsöka sjukhus eller vårdcentral om hjärtat börjar fladdra igen? PS får man dricka vin till maten och ta en whisky då och då. PS 5 dagar innan påpekade jag till min läkare att hjärtat kändes konstig. Han skulle ordna men en remiss. Men remissen kom aldrig till att användas. Har gjort bypassoperation för 10 år sedan. Fyra kärl var det stopp i.

Svar

Ställningstagandet till fortsatt behandling med Waran måste ske i samråd med behandlande läkare. Om förmaksflimmer återkommer är det inte omedelbart dags att söka upp sjukhuset men det beror förstås på graden av obehag i samband med detta. Det är däremot inte lämpligt att vänta mer än ett dygn om inte man samtidigt äter Waran, man kan nämligen inte behandlade med s.k. elkonvertering efter 48 timmar utan flera veckors förbehandling med Waran. Det är inte något hinder för alkohol men det finns personer som berättar att de får flimmerepisoder lättare efter att ha druckit även relativt obetydliga mängder alkohol.