Fick fladder för c:a 2 månader sedan, behandling på hjärt-IVA med något intravenöst i armvecket, stark hetta i ansiktet och armen, efter det slog hjärtat normalt, vad var det för något? Kunde ej elkonverteras p.g av att jag ätit.

Svar

Det finns olika former av hjärtrytmrubbning man kan drabbas av. Vilken typ av rytmrubbning man har brukar kunna fastställas genom det EKG som tas när man söker för sitt hälsoproblem. Vilken behandling man väljer kan bero på flera olika faktorer så som formen av hjärtrytmrubbning, om man nyligen intagit mat eller dryck och om det finns andra bakomliggande sjukdomar att ta hänsyn till. Vid en elkonvertering sövs man en kort stund och denna behandling utförs efter att man varit fastande ett antal timmar. För att få veta vilken behandling (vilket läkemedel) som givits kan man kontakta det behandlande sjukhuset och be att få information om vad som står skrivet i journalen från det aktuella vårdtillfället. Har man ett inbokat återbesök så är det ett bra tillfälle att be om att få ta del av vad som står i journalen från behandlingstillfället.