Min sambo har förmaksflimmer och fick efter en TIA bl.a. betablockeraren Bisoprolol och ACE-hämmaren Ramipril fastän hon har problem med lågt blodtryck. Läkemedlen passade inte och hon fick många problem att vi måste avbryta behandlingen. Kardiologen sa att Ramipril skulle hjälpa mot flimmer, men jag hittar inga informationer om det. Finns läkemedel att behandla förmaksflimmer som man kan använda vid lågt blodtryck?

Svar

Det finns inga starka bevis för att ACE-hämmare minskar risken för återfall i förmaksflimmer men det finns en del indikationer på att så är fallet. Alternativa läkemedel som är lättare att tåla om man har problem med lågt blodtryck finns, men detta är en diskussion att ta med den läkare som ansvarar för behandlingen.