Jag är klaffopererad, vänster förmak förstorat och har permanent flimmer sedan tre år. Äter enbart blodförtunnande. Senaste 3-4 månaderna har jag problem med att få luft. Har försökt med lätt styrketräning men på kvällen får jag problem, dock inte under själva träningen. Promenerar minst en timme per dag. Jag är 56, ej överviktig. När jag gjorde min sista elkonvertering så sa en läkare att jag kunde få en pacemaker som hjälper till vid ansträngande aktivitet, det känner min läkare vid medicinmottagningen inte till och han har inte gett mig någon annan medicin heller som sagt. Finns det något som kan hjälpa, pacemaker eller medicin?

Svar

För mig är det inte klart varför du får problem med att få luft. Du har haft permanent flimmer sedan tre år, men det är först de sista 3-4 månaderna som detta besvär tillkommit. Andnöd kan ha många orsaker, däribland förmaksflimmer, och detta är något du bör få utrett. Beträffande förmaksflimmer kan såväl låg puls som hög puls ge upphov till andnöd och trötthetskänsla. Långtids-EKG (Holter) och arbetsprov är några sätt att utreda hjärtfrekvensen vid olika aktiviteter. Om för låg puls kan konstateras är pacemaker ett behandlingsalternativ. Om pulsen är för hög kan man överväga bromsande läkemedel. Vad som kan bli aktuellt för dig måste således utredas ytterligare.