Jag är en 82 årig kvinna som har förmaksflimmer sedan 04. På senaste tiden erfar jag en enorm trötthetskänsla. Jag undrar om ablation skulle kunna hjälpa mig? Har gjort elkonvertering en gång men det gick tillbaka. Har inte ont i bröstet eller så, bara denna enorma trötthet.

Svar

Förmaksflimmerablation är inte rekommenderat vid kroniskt förmaksflimmer. Svår trötthet är ett vanligt symtom vid förmaksflimmer, och kan vara mycket begränsande i det dagliga livet. Trötthet kan också vara biverkning av vanliga läkemedel, som ges mot förmaksflimmer t.ex betablockerare som Seloken. Om Ditt förmaksflimmer inte är bra frekvensreglerat, (d.v.s att pulsen ligger för högt större delen av dygnet) kan det bidra till besvären. Då behöver Din behandlande