Jag är en 78-årig man med paroxsysmalt förmaksflimmer. Attackerna började för ca 18 år sedan och pågår i ca 18 timmar till 2 dygn, varefter det spontant slår om till normal frekvens. Flimmerbördan har varit ca 300-1300 tim/år totalt med ca 8 timmar till 15 dygn fritt mellan attackerna. September 2007 fick jag en pacemaker som ”brandvägg”, utan någon förbättring. Äter Digoxin, Waran och Seloken ZOC. Jag är biverkningskänslig för vissa läkemedel. Opererades -56 för magsår ”typ B2”. Är rekommenderad Hisablation. Något som talar emot? Hur stor är möjligheten till ett lyckat resultat?

Svar

I din beskrivning framstår det som om du har mycket besvär med förmaksflimmer. Detta trots bromsande läkemedel och implantation av pacemaker. Du är nu rekommenderad HIS-ablation, ett ingrepp där man med radiofrekvens-energi värmer bort den elektriska förbindelsen mellan förmak och kammare. Efter ett sådant ingrepp styr pacemakern hjärtats rytm oavsett om förmaket går i normal sinusrytm eller om det flimrar. Ofta märks en omedelbar symtomatisk förbättring, och man behöver inte längre medicinera med bromsande läkemedel för vilka du verkar var känslig. Behovet av Waran påverkas emellertid inte av ingreppet. HIS-ablation har hög lyckandefrekvens. Skulle den elektriska överledningen mellan förmak och kammare mot förmodan återkomma kan ingreppet upprepas. Den föreslagna åtgärden med HIS-ablation förefaller högst rimlig för dig.