Påverkar en Hisablation cirkulationen i kroppen så att man blir kall om fötter och händer vid minsta kyla. Var finns det för behandling av Fladder förutom mediciner och hisablation.

Svar

En HIS-ablation borde inte påverka cirkulationen så att händer och fötter blir kalla vid minsta kyla. Man kan undra om det är något läkemedel du tar som orsakar denna effekt? Vid förmaksfladder framför allt av ”klassisk typ” kan en ablation riktad mot fladdret vara ett effektivt alternativ till medicinering.