Min fru har just fått en pacemaker inopererad och skall genomgå en HIS-ablation om ett par månader. Hon har väldigt hög frekvens när hon får flimmer. Mina frågor: 1. Vad händer om pacemakern trots allt stannar. Slutar hjärtat att slå direkt. I så fall avlider väl patienten? Jag har läst och fått mig förklarat att hjärtat fortsätter att slå, men mycket långsamt så man måste till sjukhus omgående för att fixa pacemakern. Men man avlider inte omgående. Stämmer detta senare påstående? 2. När man gjort HIS-ablation så får man förmaksflimmer som tidigare, men hjärtat störs inte av det. Totala pumpeffektiviteten går ner något eftersom förmaken bara står och flimrar. Blir det inga andra negativa konsekvenser av att förmaket flimrar? Blir det inte utmattat? Behöver man inte åtgärda det?

Svar

Fråga 1: Efter en HIS-ablation är den elektriska förbindelsen mellan förmak och kammare kapad och hjärtat är beroende av pacemakern för att hålla en normal puls. Om pacemaker skulle sluta fungera plötsligt så stannar inte hjärtat helt. Alla delar av retledningssystemet i hjärtat, även i kamrarna, har förmåga till att styra hjärtats puls. Förmågan i kamrarna är dock begränsad och kan endast ge en långsam puls mellan 20-40 slag/minut. Detta betyder att hjärtat inte har förmåga att pumpa blod ut i kroppen i tillräcklig mängd, vilket leder till att blodtrycket sjunker och man blir yr och kan även svimma av. Det beror sedan på i vilket skick hjärtat är för övrigt hur länge det orkar att pumpa med så låg puls. Därför är det viktigt att snabbt ta sig till sjukhus för att komma under övervakning och få pulshöjande läkemedel, samt att snarast undersöka felet med pacemakern. Fråga 2: Förmaken påverkas inte av att de står och flimrar. Kamrarnas pumpförmåga påverkas inte heller av flimmer i förmaken. Däremot blir fyllnaden av kamrarna något nedsatt då inte förmaken hjälper till att tömma blod ner till kammaren. För vissa patienter kan den ständiga pacemakerstimuleringen av höger kammare leda till hjärtsvikt. Detta försöker pacemakeroperatören undvika genom att placera pacemakerkabeln till kammaren så nära det normala retledningssystemet som möjligt. Ibland är detta dock inte tillräckligt utan man kan då behöva lägga in ytterligare en pacemakerkabel till vänster kammare. Den största negativa konsekvensen av att förmaksflimret fortgår i förmaken är den ökade risken för blodproppsbildning där och att man därför måste fortsätta att äta blodproppshämmande läkemedel (Waran) livet ut.