Är 69 år och abladerad 2 ggr. Är jag för ”ung” (69 år) för att genomgå en HIS-ablation?

Svar: Du är inte ”för ung” för en HIS-ablation, men heller inte för gammal för en lungvensablation. Vilket alternativ som är att föredra i ditt fall beror på många faktorer som t ex. graden/typen av besvär från flimret, andra sjukdomar, vilken typ av flimmer du har, storleken på vänster förmak och andra faktorer som påverkar lyckandegraden vid en lungvensablation. Vid beslut om HIS-ablation måste man också vara övertygad om att denna åtgärd verkligen lindrar/tar bort dina besvär. Dina egna önskemål skall förstås också väga tungt i beslutet. Du bör diskutera dessa frågor med anvarig elektrofysiolog.