Är det bra att tillfälligt trycka ned hjärtfrekvensen med denna dos där jag normalt tar 1 st.tablett/dag? Har lyckats häva flimret ett par gånger med denna dos och då undvikit sjukhusbesök. Har haft FF ett flertal gånger i 10 år och blivit elkonverterad 3 gånger.

Svar

Seloken har ingen bevisad effekt (i studier) att kunna bryta ett pågående flimmer. Att dubblera dosen Seloken (betablockad) kanske kan vara rimligt i ditt fall med en relativt låg underhållsdos (50 mg) för att bromsa hjärtfrekvensen. En för hög dos av betablockad kan dock riskera en för långsam hjärtrytm, inte minst när flimret bryts till sinusrytm. Du bör diskutera aktuell medicinering med din behandlande läkare.