Jag äter sedan ett halvår seloken och waran, och tappar massor med hår. Vilket av läkemedlen har håravfall som biverkan, och vad kan jag begära att få istället?

Svar

Seloken och även andra betablockerare kan ge håravfall, men detta är en sällsynt biverkning. Waran har däremot ingen sådan biverkning. Eventuell ändring i Din medicinering får Du diskutera med Din behandlande läkare.