I så fall: Vad är det som avgör om resultatet blir si eller så? Kan förstnämnda övergå i sistnämnda ”utan orsak”?

Svar

Paroxysmal supraventrikulär takykardi beskriver oftast (helst alltid) en regelbunden snabb hjärtrusning. Orsaker till detta är flera. Vissa typer av sådan hjärtrusning innebär en viss ökad risk att också drabbas av förmaksflimmer. Orsaken till detta respektive flimmer är olika i den mån de är kända.